Vi feirer 25-årsjubileum

Vi feirer 25-årsjubileum

2019 er året vi feirer 25 år i bransjen. Det gjør vi med et tilbakeblikk på årene som har gått og med å dele våre tanker om hva fremtiden bringer.

Onsdag 21/08/19

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GiR) har håndtert avfallet i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal og Eidskog siden 1994. Dermed er 2019 året vi feirer vårt 25-årsjubileum. Det feirer vi med å ta et tilbakeblikk på vår historie, før vi vender nesen fremover og ser mot de neste 25 årene.

Mer profesjonell bransje

I løpet av de 25 årene vi har holdt på med avfallshåndtering, har vi sett at bransjen har blitt langt mer profesjonell. Dette springer ut fra et ønske om å sørge for at enda mer av forbrukernes avfall kildesorteres, at en stadig større andel av verdiene i vårt avfall skal kunne utnyttes og gjenbrukes, og at avfallsmengden de siste 20 årene har økt betraktelig.

I 1996 samlet vi inn 7 500 tonn med avfall. I 2018, 22 år senere, samlet vi inn 17 350 tonn med avfall i våre fire kommuner. Per innbygger snakker vi om en økning fra 275 kg til 470 kg i året. Dette økte volumet avfall håndteres ikke ved at vi har doblet antall ansatte. Det vi har gjort for å håndtere avfallsmengden, er blant annet å effektivisere driften ved å investere i sorteringsmaskiner og eiendom, i tillegg til å bygge en moderne sorteringshall.

Renovasjon i fremtiden

Renovasjonsbransjen er i stadig utvikling. Det har den vært de siste 25 årene, og det vil den fortsette å være i fremtiden. En av grunnene til dette er det at samfunnet etterstreber å bevege seg fra en lineær til en sirkulær økonomi. Det vil i praksis si at mer og mer av det vi henter som avfall, skal gjenvinnes og brukes som råstoff i nye produkter. Derfor er det sannsynlig å tenke seg at mye av det vi i dag anser som avfall, i fremtiden vil regnes som materialer for gjenbruk. Dette krever at renovasjonsselskapene har kapasitet og kompetanse til å håndtere avfallet på riktig måte.

Kontakt oss i GiR

Har du spørsmål til noen av våre tjenester, må du gjerne kontakte oss for en hyggelig samtale. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY