Mobil gjenvinningsstasjon sommeren 2018

Vi vidrefører driften av den mobile gjenvinningsstasjonen også sommeren 2018.

Målet er å gi et bedre tilbud til de som bor langt unna gjenvinningsstasjonen, og unngå overfylte hyttecontainere.Dette er et leveringstilbud til alle private husholdninger og hytter/fritidsboliger i GIR-kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal. Vi henter sortert avfall på faste stoppesteder til faste tider hver lørdag i perioden mai - september. I Nord-Odal vil gjenvinningsstasjonen være åpen på enkelte lørdager.

Den mobile gjenvinningsstasjonen har sine naturlige begrensninger når det gjelder kapasitet. Vi vil derfor sette stor pris på om du benytter de ordinære gjenvinningsstasjonene dersom du har store mengder avfall eller spesielt store/tunge/lange gjenstander.

Hva kan du levere? 

Gratis å levere

  • Trevirke
  • Impregnert trevirke
  • Metaller
  • Kuldemøbler og hvitevarer
  • Farlig avfall
  • Elektrisk og elektronisk utstyr

Mot betaling - kr. 100,- pr. m³

  • Restavfall

Tidspunkt og plassering

Sted

Mai
Lørdag

Juni
Lørdag

August
Lørdag

Tidspunkt

Disenå Skole 5/5 23/6   10.00 - 14.00
Lundersæter Samfunnshus 12/5 30/6   10.00 - 14.00
Nord-Odal gjenvinningsstasjon   16/6 25/8 10.00 - 14.00
Austmarka Skole   2/6 11/8 10.00 - 14.00
Gamle Sagtomta Vestmarka 26/5   4/8 10.00 - 14.00
Joker Brandval   9/6 18/8 10.00 - 14.00

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY