Mottak av kasserte fritidsbåter

Klima- og miljødepartementet vedtok den 5. september 2017 et nytt kapittel 2 i avfallsforskriften.  Dette innebærer at kommunene skal sørge for at alle fritidsbåter under 15 fot kan leveres vederlagsfritt til et mottak i kommunen eller i rimelig nærhet til kommunen. Denne plikten trer i kraft allerede fra 1. oktober 2017.

Kassert fritidsbåt

For å ivareta kommunenes ansvar ihht avfallsforskriften, har GIR, som kommunenes avfallsselskap, opprettet mottak for små fritidsbåter på vårt anlegg på Hernesmoen i Sør-Odal kommune. Her kan vi vederlagsfritt ta i mot fritidsbåter under 15 fot (4,572 meter) uten innenbords motor.

Mottaket er åpent mandag til fredag fra kl 09:00 til kl 15:00.

Ordningen fungerer i korthet slik at de som leverer fritidsbåter til oss må ha med et skjema som lastes ned på Miljødirektoratets hjemmesider:

Last ned skjema - Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak.

På dette skjemaet vil GIR bekrefte mottak av båten, og man kan deretter søke Miljødirektoratet om refusjon (”vrakpant”) på kr 1.000,-. Denne utbetales direkte fra Miljødirektoratet, ikke av GIR.

Dersom det skulle være ytterligere behov for informasjon, ta gjerne kontakt med oss. Ellers henviser vi til Miljødirektoratets hjemmeside som forklarer nærmere om ordningen: https://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY