Restavfall skal leveres i gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonene

 

Fra og med juni 2017 skal du bruke gjennomsiktige sekker når du skal kaste restavfall på våre gjenvinningsstasjoner.

I 2016 gjennomførte vi en sorteringsanalyse av restavfallet som ble levert til gjenvinningsstasjonene. den viste at mye av avfallet som ble levert som restavfall inneholdt elektrisk- og elektronisk avfall, farlig avfall og andre avfallstyper som plast, metall med mer. Disse avfallstypene hører ikke hjemme i restavfallet.

Elektrisk- og elektronisk avfall og farlig avfall kan du LEVERE GRATIS på våre gjenvinningsstasjoner.
Kommer du til GIR med avfall i sekker som ikke er gjennomsiktige, får du anledning til å kildesortere avfallet før du kaster det i riktig container. på denne måten unngår vi feilsortering og sparer miljøet for unødige utslipp.

Skal du kjøpe avfallssekker er det smart å gå over til gjennomsiktige. Disse får du kjøpt i flere butikker.
I en overgangsperiode selger vi gjennomsiktige sekker på rull à 10 stk. for kr. 50,- (pr. rull) på gjenvinningsstasjonene.

Sekkene for husholdningsplast skal ikke benyttes til noe annet avfall en husjoldningsplast. Heller ikke hageavfall.

Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonen skal sorteres:

Avfall til gjenvinning

Avfallstyper som er gratis å levere.:

Papir og papp, glass- og metallemballasje, plastemballasje,
hvitevarer og kuldemøbler, elektrisk og elektronisk avfall,
farlig avfall osv.

GRATIS
Avfall til sortering/bearbeiding Grovavfall og store enheter →

Pris pr. m³
Minimum Kr. 100,-
Deretter Kr. 100,- pr. m³

Avfall til forbrenning Sortert avfall i gjennomsiktige plastsekker → Kr. 10,- pr. sekk
  Avfall levert i sekker som ikke er gjennomsiktige →
Avfall levert i GIRs plastretursekk
Kr. 100,- pr. sekk

Se også levering av avfall på gjenvinningsstasjonene, klikk her

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY