Styret 2018 - 2020

Yngve Øhrbom, styrets leder
Ida Marie Huse Gulbrandsen, styrets nestleder
Jørn André Stenseth, styremedlem
Ann Helen Stangnes, styremedlem
Vegar Nyborg, ansattes styremedlem
 
Varamedlemmer:
Asgeir Gulbrandsen
Gunhild Neskvern Solheim
Ranveig Sætrum, ansattes varamedlem
 
Revisor:
BDO AS
v/Ove Magne Dufseth
Postboks 460
2304 Hamar
 
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY