Styret 2020 - 2022

Jørn Andrè Stenseth, styreleder
Ida Marie Huse Gulbrandsen, styrets nestleder
Asgeir Østli, styremedlem
Ann Helen Stangnes, styremedlem
Vegar Nyborg, ansattes representant
 
Varamedlemmer:
Gunhild Neskvern Solheim, 1. varamedlem
Trond Ellefsrud, 2. varamedlem
Ranveig Sætrum, ansattes representant, vara
 
Revisor:
BDO AS
v/Kristian Bergaust Løvaas
Postboks 460
2304 Hamar
 
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY