Tømmekalender på papir

Alle som ønsker den trykte papirutgaven av tømmekalenderen, må fylle ut skjemaet på siden å sende inn. Huseier blir belastet for Kr. 50,- pr. år i porto som faktureres sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Trykte papirutgaven av "GIR informerer" med tømmekalender

Huseier belastes for Kr. 50,- pr. år i porto som vil bli fakturert sammen med øvrige kommunale gebyrer.

  1. Fyll ut alle opplysninger i skjemaet på siden
  2. Trykk send bestilling
  3. Du får tilsendt "GIR informerer" i posten.

Bestillingsskjema

Opplysninger om eier

Opplysninger om eiendommen som tømmekalenderen gjelder for (informasjon til bruk for fakturering)