Renovasjon for hytter og fritidsboliger

Som hytteabonnent kan du velge mellom to ulike abonnement:

Alternativ 1: Hyttecontainer/store beholdere med kildesortering

Alternativ 2: Ordinær husholdningsrenovasjon

1. Hyttecontainer/beholdere med kildesortering

Avfallet bringes til felles containere og store beholdere som er merket med "hytterenovasjon". Her betaler du gebyr etter satsen for hytterenovasjon.

  • Resteavfall: hyttecontainer eller beholder med grått lokk
  • Papir, papp og drikkekartong: beholder med blått lokk
  • Glass- og metallemballasje: beholder med brunt lokk

2. Ordinær husholdningsrenovasjon med kildesortering

Dersom du bruker hytta/fritidsboligen mye har du mulighet til å velge dette abonnementet. Egne beholdere eller samarbeid med naboene om felles beholdere. Her betaler du for husholdningsrenovasjon.

Her finner du bestillingsskjema for renovasjon. Se i tillegg renovasjonsforskriften med tilhørende retningslinjer. Her finner du krav til kjørbare veier, hentetillegg med mer.