Asbest

Asbest (eller eternitt) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved håndtering. Asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Private kan selv rive asbest fra egen bolig uten spesiell tillatelse og uten pålagte lovkrav. På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Det anbefales at også privatpersoner følger forskriftens krav til håndtering. Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt. Asbest deponeres på deponi med spesiell godkjenning for dette.

Mer informasjon om asbest finner du hos arbeidstilsynet.

Hvor kan det finnes asbest?

Fra rundt 1920 til asbestforbudet kom i 1985 ble asbest og asbestholdige materialer brukt til en rekke formål i mange typer bygg. Typiske bruksområder var som komponent i ulike bygningsmaterialer for å gi økt mekanisk styrke. Asbest ble også mye brukt som isolasjonsmateriale mot brann, varme, kulde, fuktighet og støy.

Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest. Produkter som inneholder asbest kan være:

 • Eternittplate
 • Fasadeplate
 • Himlingsplate
 • Fliser
 • Flislim
 • Gulvbelegg
 • Isolasjon rundt rør
 • Rørbend
 • Vindsperrer
 • Vinduskitt

Mer informasjon om hvor det kan finnes asbest finner du her.

Levering av asbest på gjenvinningsstasjonen

Kommer du fra en av våre eierkommuner, Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal eller Nord-Odal kan du levere gratis på våre gjenvinningsstasjoner. Kommer du fra en kommune utenfor vårt område må du betale for å få levere.

Næringskunder som vil levere asbest henvises til Retura Glåma AS.

Hvordan klargjøre asbest før levering?

For å beskytte våre ansatte mot eksponering av asbestfibre er vi strenge på hvordan asbest skal være pakket. Asbest som ikke er pakket korrekt slik det beskrives under vil bli avvist!

Mindre mengder (0 – 25 kg):

 • Har du kun litt (eks. verandakasser, biter) skal disse leveres innpakket i 2 lag kraftig plast av typen ”bygningsplast, gjenteipet og merket med ”asbest”.
 • I kundemottaket får du nærmere henvisning om hvor dette skal legges.
 • Pass på at ikke spisse kanter lager hull i plasten.

Asbest pakke

Større mengde (pallstørrelse):

 • Asbestavfallet skal være stablet på en solid pall.
 • Stabelen skal være pakket inn i 2 lag plast av typen ”bygningsplast”. Plasten skal være rundt hele stabelen - også under.
 • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.
 • Pass på at du ikke får skarpe kanter som lager hull i plasten.
 • Merkes tydelig asbest.
 • Anbefalt makshøyde på pallen er 0,8 meter.
 

Asbest pall