Papir, papp og drikkekartong fra hyttene

Nesten alt av papp og papir skal i beholderen med blått lokk: Papir, papp og drikkekartong

Dette skal i beholderen med BLÅTT LOKK
 
 • ​Aviser
 • Ukeblader
 • Tidsskrifter
 • Reklame
 • Skrivepapir
 • Bøker
 • Pizzaesker
 • Cornflakesesker
 • Eggkartonger
 • Drikkekartong
 • Pappesker og bølgepapp
 

DETTE ER IKKE PAPIR          
Tørkepapir, tilgriset papir, matpapir, servietter, sølvpapir, plastbelagt papir, vinduskonvolutter, bakepapir, bleier, tilgrisete pizzaesker.
 
Dette er restavfall som skal kastes i containeren for restavfall eller beholderen med grått lokk.
 
Papirbeholder hytterenovasjon - blått lokk