Inert Avfall

Hva er inert avfall?

Inert avfall kan ikke løses opp eller brennes. Det reagerer ikke fysisk eller kjemisk, og det er ikke biologisk nedbrytbart. Det skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på annen måte enn at det medfører forurensning av miljøet, eller det kan skade menneskers helse.

Dette kan du kaste i containeren for inert avfall:
 
  • Toalett, vasker og badekar av porselen
  • Stein, grus
  • Takstein
  • Betong
  • Teglstein
  • Lecastein
  • Ildfaste former av keramikk
  • Porselen, kaffe- og middagsservicer

Hvor skal du levere inert avfall?

Inert avfall skal leveres ferdig sortert på gjenvinningsstasjonen. Det betyr at trevirke, plast, isopor og metall må fjernes og sorteres ut som egne avfallstyper.
 
Det er gratis for private husholdninger å levere inert avfall på gjenvinningsstasjonen.
 
Glassemballasje og vindusglass er ikke inert avfall

 

 

Inert avfall