Brosjyre - Hytterenovasjon

Alle hytter og fritidseiendommer i Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal er med i en obligatorisk renovasjonsordning. Derfor er du velkommen til å kaste hytteavfall i containerne vi har plassert ut på strategiske steder i hele G!R-området.

Kart over utplasserte hyttecontainere/hyttebeholdere:
 

I denne brosjyren finner du informasjon om hytterenovasjonsordningen:

Klikk her for pdf

 
Husk! Hyttecontainerne er til for hytteeiere, ikke fastboende
 
BRUK GJENVINNINGSSTASJONENE!
Grovavfall og farlige stoffer hører ikke hjemme i hyttecontainerne.
Å ta forsvarlig vare på avfallet er en miljødugnad der alle må bidra. GIR har fire gjenvinningsstasjoner som har åpent til kl. 19.00 flere dager i uka, se åpningstider.
Her kan du levere avfall som ikke er en del av husholdningsavfallet som for eksempel elektronikk, farlig avfall, trevirke og møbler. For levering av avfall på gjenvinningsstasjonene, se her.

Kart:

H - Hytterenovasjon
R - Returpunkt, glass- og metallemballasje
G - Gjenvinningsstasjon