Landbruksplast

 
Rundballefolie

Levering av landbruksplast til gjenvinningsstasjonene

Plastfraksjonene som leveres inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). I tillegg finnes det fiberduk og solfangerfolie, samt hardplastemballasje.
 
Forutsetningen for at GIR kan sende plasten videre til gjenvinning er at den er ren og riktig sortert. Den er da gratis å levere på gjenvinningsstasjonene. Emballasjen skal være tom og tørr før innlevering. GIR leverer videre til Grønt Punkt Norge som sender plasten til gjenvinning. Det er bare plast benyttet som emballasje som skal inn i gjenvinningssystemet.
 

Klargjøring av landbruksplast:

Dersom plasten som leveres til oss, ikke er ren og/eller riktig sortert, må vi levere plasten til forbrenning og er dermed nødt til å ta oss betalt for landbruksplasten. Er du i tvil om hvordan landbruksplasten skal sorteres? Se Grønt Punkt Norges Hjemmeside www.grontpunkt.no.
 
Glåmdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS har ikke mulighet til å hente landbruksplast ute hos bøndene.
 
PP-sekk

Rundballefolie

PP-sekk

 • Rundballefolie - hvit
 • Rundballefolie - farget (bør holdes adskilt)

Slik gjør du

 • Fjern alle forurensninger

Hva skal ikke med?

 • Produktrester
 • Jord og sand
 • Annen plast
 • Rundballenett
 • Storsekker
 • Gjødselsekker
 • Såkornsekker

Slik gjør du

 • Inner- og yttersekk trenger ikke og skilles
 • Fjern alle forurensninger
 • Legg gjerne flere pp-sekker i en sekk

Hva skal ikke med?

 • Produktrester
 • Jord og sand
 • Annen plast

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY