Landbruksplast

 
Rundballefolie

Levering av landbruksplast til gjenvinningsstasjonene

Plastfraksjonene som leveres inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). Dette er gratis å levere. I tillegg finnes det fiberduk, solfangerfolie, rundballenett og hardplastemballasje.  Dette leveres som næringsavfall (egne priser).
 
GIR har avtale med Grønt Punkt Norge når det gjelder rundballefolie og PP-sekk. Forutsetningen for at denne plasten kan gjenvinnes at den er ren og riktig sortert. GIR har ingen avtale med Grønt Punkt Norge om andre fraksjoner fra landbruket, så dette avfallet leveres til energigjenvinning.
 

Klargjøring av landbruksplast:

Dersom plasten som leveres til oss, ikke er ren og/eller riktig sortert, må vi levere plasten til forbrenning og er dermed nødt til å ta oss betalt for landbruksplasten. Er du i tvil om hvordan landbruksplasten skal sorteres? Se Grønt Punkt Norges Hjemmeside www.grontpunkt.no.
 
Glåmdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS har ikke mulighet til å hente landbruksplast ute hos bøndene.
 
PP-sekk

Rundballefolie

PP-sekk

Andre fraksjoner fra landbruket

(GRATIS LEVERING)

 • Rundballefolie - hvit
 • Rundballefolie - farget (skal holdes adskilt)

Slik gjør du

 • Fjern alle forurensninger

Hva skal ikke med?

 • Produktrester
 • Jord og sand
 • Annen plast
 • Rundballenett

(GRATIS LEVERING)

 • Storsekker
 • Gjødselsekker
 • Såkornsekker

Slik gjør du

 • Inner- og yttersekk trenger ikke og skilles
 • Fjern alle forurensninger
 • Legg gjerne flere pp-sekker i en sekk

Hva skal ikke med?

 • Produktrester
 • Jord og sand
 • Annen plast

(MÅ LEVERES SOM NÆRINGSAVFALL, EGNE PRISER)

 • Rundballenett
 • Fiberduk
 • Solfangerfolie
 • Hardplast, tomme kanner o.l.