Vrakpant på fritidsbåt

Klima- og miljødepartementet vedtok den 5. september 2017 et nytt kapittel 2 i avfallsforskriften.  Dette innebærer at kommunene skal sørge for at alle fritidsbåter under 15 fot kan leveres vederlagsfritt til et mottak i kommunen eller i rimelig nærhet til kommunen. Denne plikten trådte i kraft 1. oktober 2017.

For å ivareta kommunenes ansvar ihht avfallsforskriften, har GIR, som kommunenes avfallsselskap, opprettet mottak for små fritidsbåter på vårt anlegg på Hernesmoen i Sør-Odal kommune. Her kan vi vederlagsfritt ta i mot fritidsbåter under 15 fot (4,572 meter) uten innenbords motor.

Mottaket er åpent mandag til fredag fra kl 09:00 til kl 15:00.

Ordningen fungerer i korthet slik at de som leverer fritidsbåter til oss må ha med et skjema som lastes ned på Miljødirektoratets hjemmesider:

Last ned:
Skjema for bekrefelse på levering av fritidsbåt (PDF)


Dersom det skulle være ytterligere behov for informasjon, ta gjerne kontakt med oss. Ellers henviser vi til Miljødirektoratets hjemmeside som forklarer nærmere om ordningen: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/vrakpant/vrakpant-pa-bat/

VEILEDNING

1. Slik sender du elektronisk søknad om vrakpant på fritidsbåt:

Fyll ut og ta med vedlegget til et godkjent avfallsmottak, og lever båten. Mottaket vil signere eller stemple vedlegget. Kun en båt per vedlegg.
Finn ditt nærmeste mottak på sortere.no

2. Logg inn med MINID/ID-porten på Miljødirektorratets elektroniske søknadssenter.miljodirektoratet.no:


Vi anbefaler at du benytter mobil eller nettbrett for å sende søknad på enklest mulig måte.

3. Fyll ut det elektroniske skjemaet Vrakpant på fritidsbåter:


Opplysningene du registrerer skal samsvare med feltene i dette vedlegget. Navn og adresse på utfyller skal være det samme.

Vedlegg: Bekreftelse på innlevert båt:
Ta et bilde av dette signerte vedlegget.
Sjekk at det er lett å lese, og last det opp.
Klikk send inn når alt er utfylt.

Kan noen andre levere søknad på vegne av meg?
Ja. Den som registrerer søknaden velger i så fall Søk på vegne av annen privatperson i selve utfyllingen av det elektroniske søknadsskjemaet. Den som registrerer søknaden må legge inn navn og fødselsnummer som er oppgitt i dette vedlegget.