Fritak fra hytterenovasjonsordningen

Fritak for hytterenovasjon

Det er lovpålagt renovasjon for alle bygninger som er registrert som hytte/fritidsbolig, eller boliger som benyttes som fritidsbolig.
 
Bare unntaksvis kan det gis fritak fra hytterenovasjonsordningen:
Det kan gis fritak i de tilfeller hvor hytta/fritidsboligen er i en slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk og av den grunn er avstengt.
 
Behandling av fritakssøknader
Søknader som er mottatt etter at fakturaene for inneværende termin er sendt ut blir behandlet først neste termin.
 
Søknaden må sendes skriftlig og inneholde:
 
  • Gårds og bruksnummer (gnr./bnr.)
  • Eiers navn og adresse
  • Begrunnelse for søknad
  • Dokumentasjon, for eksempel bilder
Søknaden sendes til:
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Hærnesvegen 299
2116 Sander