Retningslinjer - Abonnement hytterenovasjon

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

4.4. HYTTE/FRITIDSRENOVASJON

Beholdere for hytter og fritidsbebyggelse er merket "hytterenovasjon". Abonnentene må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte slik at ikke hygeniske og etiske ulemper oppstår. Abonnenten må selv sørge for å få brakt sitt avfall til hytterenovasjonsbeholderne. Ordningen består av containere/beholdere spesielt beregnet for formålet. Containere/beholdere er plassert på strategiske steder for å kunne samle opp flest mulig fritidsabonnenter. Enkelte plasser har kildesortering av papir og glass- og metallemballasje. Containere/beholdere for fritidsrenovasjon er beregnet for avfall som oppstår ved normal bruk av eiendommen. Avfall som oppstår som følge av opprydding, oppussing samt grovavfall og farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Abonnenter med hytte- og fritidsabonnement har rett til å benytte gjenvinningsstasjonen på lik linje med andre abonnenter.

4.4.1 FRITAK FOR/HYTTE FRITIDSRENOVASJON

Søknader om fritak, unntak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gårdsnr/bruksnr. Søknadene skal sendes til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Hærnesvegen 299, 2116 SANDER. Søknadsskjemaer finnes på vår hjemmeside www.gir.hm.no, og kan også sendes via e-post til post@gir.hm.no

Det gis kun unntaksvis fritak for gebyr på hytte/fritidsbolig.
Det stilles krav til at hytta/fritidsboligen er i slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk, og at den av den grunn er avstengt og tømt for innbo.
Det gis ikke fritak på grunnlag av at abonnenten tar med avfall hjem til egne avfallsbeholdere. Det gis heller ikke fritak på grunn av kort avstand mellom hytte/fritidsbolig og fast bopel, ei heller for lang avstand fra hytta/fritidsboligen til hyttecontainere.

Retningslinjer til renovasjonsforskriften