Pris på levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

GIR har fire gjenvinningsstasjoner (en i hver kommune). Her kan du levere avfall som ikke er en del av husholdningsavfallet som for eksempel elektronikk, farlig avfall, trevirke og møbler.

Dette skal leveres på gjenvinningsstasjonen og er GRATIS å levere:
Elektronikk, farlig avfall, trevirke, impregnert trevirke, større mengder papp og papir, kuldemøbler, hvitevarer, metaller, gips, inert avfall og hardplast.

Alt restavfall skal leveres ferdig sortert i gjennomsiktige plastsekker. Større enheter og grovavfall kan ligge løst i bilen/hengeren. På den måten ser vi hva du har med deg og avfallet blir lagt i riktig container. Alt avfall på gjenvinningsstasjonen leveres videre til gjenvinning.

 

PRISER

Restavfall levert løst i gjennomsiktige sekker

Inntil 1m3

Over 1 m3

GRATIS

Kr. 100,-

 

pr. m3

Restavfall levert på henger, grovavfall og store enheter

Innti 1 m3

Over 1m3

GRATIS

Kr. 100,-

 

pr. m3

Restavfall i sekker som ikke er gjennomsiktige åpnes og sorteres
Bruk av GIRs plastretursekk til annet enn emballasje av plast   Kr. 200,- pr. sekk
For næringsavfall gjelder egne priser, kontakt GIR