Krav til bygging av avfallshus/avfallsbod

  • Avfallsboden/avfallsrommet skal ligge slik at maksimal gangavstand fra hovedveg er 10 meter.
  • Avfallsbeholderne skal plasseres på markplan. Med dette menes at eventuelle kanter som beholderne må flyttes over ikke skal overskride 3 cm. Dersom det er høyere terskler enn dette skal disse utrustes med kjøreramper eller grus.
  • Størrelse og åpninger må være så store at alle beholderne må kunne trilles ut uten at andre beholdere må flyttes. beholderen må kunne trilles ut uten at det er behov for sideveis flytting/skyving.
  • Ved dimensjonering skal det beregnes 15 cm fri plass mellom beholder og vegg.
  • Det skal beregnes plass for sekk til husholdningsplast.
  • Det må tas høyde for eventuelle nye fraksjoner i fremtiden selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger planer for dette.
  • Avfallsmengdene fordoblet seg de siste 10 år, og det bør tas høyde for at denne utviklingen fortsetter og at man derfor må ha større beholdere i fremtiden.
  • Avfallsboder bør bygges uten dør, men eventuelle dører skal slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å sette i åpen stilling.
  • Det kan være lurt å lage avfallsboden med en åpning bak slik at avfallet kan kastes inn fra baksiden. På de måten kan beholderne plasseres med håndtaket ut mot veien. Da blir det lettere for renovatøren å tømme beholderne samtidig som du får lokket rett vei når du skal kaste avfall.
 
Avfallsbod
 
Avfallsbod