Vi digitaliserer tømmekalenderen

Vi digitaliserer tømmekalenderen

Fra 2020 er i utgangspunktet tømmekalenderen kun tilgjengelig digitalt på vår nettside og som app. Les mer om fordelene med digitalisert tømmekalender her.

 

Vår tømmekalender gir deg informasjon om når vi kommer hjem til deg for å hente avfall. Fra og med 2020 vil tømmekalenderen være tilgjengelig i digital versjon på vår hjemmeside og som app for alle våre kunder i Kongsvinger, Eidskog, Nord- og Sør-Odal.

Har du spørsmål til våre nye, digitale tømmekalender? Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Kontakt oss her for en hyggelig samtale.

Fordelen med digital tømmekalender

Det er en rekke fordeler med å ha tømmekalenderen tilgjengelig digitalt, og mange renovasjonsselskaper har allerede gått over til en slik løsning med gode resultater. Digitaliseringen vil komme både deg som vår kunde, oss og miljøet til gode.

Med en digital tømmekalender vil du som forbruker blant annet

  • alltid ha tilgang på oppdatert informasjon

  • ha mulighet til å søke opp din egen adresse

  • få et gratis tilbud

Ta en titt på din digitale tømmekalender her!

Miljøgevinst med digital tømmekalender

En digital tømmekalender vil i tillegg ha en rekke miljømessige fordeler. Det vil blant annet gjøre det mulig for oss å kutte ned på distribusjon av store mengder papir som generer relativt store mengder avfall. Samtidig vil det heller ikke vil være behov for å transportere analoge tømmekalendere til alle de 18 000 boenhetene i vårt distribusjonsområde, hvilket vil spare oss for utslipp av klimagasser.

Lavere renovasjonsgebyr

En annen stor fordel med en digital tømmekalender, er et lavere renovasjonsgebyr for alle innbyggere i kommunene enn det ellers ville ha vært. Distribusjon av post til alle 18 000 husstander har tidligere vært bakt inn i renovasjonsgebyret hver enkelt må betale. Med en digital tømmekalender vil gebyret bli lavere enn det ellers vill ha vært, ettersom det ikke lenger vil være behov for å dekke denne kostnaden.

Mulighet for tømmekalender i posten

Vi mener at tiden er moden for å digitalisere tømmekalenderen, og antar at de aller fleste av våre kunder vil sette pris på et kostnadsfritt alternativ som i tillegg reduserer renovasjonsgebyret. Når det er sagt, har vi naturligvis også forståelse for at noen av innbyggerne i vårt dekningsområde fortsatt ønsker å få kalenderen tilsendt i papirform. Derfor vil det fortsatt være mulig å be om å få tømmekalenderen i posten. Dersom dette er løsningen du ønsker, vil du imidlertid være nødt til å betale 50 kr. i porto.

Vil du få tømmekalenderen tilsendt i posten? Registrer deg på vår hjemmeside.

Kontakt oss i GiR

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål til vår digitale tømmekalender. Du finner vår kontaktinformasjon her.