Krafttak for flere fellesløsninger

Visste du at du kan få fradrag i renovasjonsgebyret - dersom du oppretter fellesløsning med naboen (e)?

Mange av våre abonnenter har allerede fellesløsning med èn eller flere naboer, og det er vi i GIR takknemlige for. Vi ønsker oss imidlertid flere fellesløsninger, og vil oppfordre deg til å slå av en prat med naboen - la da praten dreie seg om fellesløsning! Hver av dere vil få et fratrekk i renovasjonsgebyret på kr. 440,- inkl. mva pr. år. I mange tilfeller vil det se både penere og ryddigere ut med noen få, større beholdere, gjerne plassert i en pen avfallsbod.
 
En del steder vil fellesplasser være en bedre løsning sikkerhetsmessig, f.eks i boligområder med mange hus og barn som leker. En del steder må renovasjonsbilen rygge inn langs husene, og rygging utgjør den største risikoen for påkjørsler.
 
Krav til bygging av avfallshus/avfallsbod, klikk her
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avfallsbod
Avfallsbod

Slik kan det se ut når 4 boenheter samarbeider: 12 beholdere blir redusert til 3