Hentetillegg og krav til kjørbar veg

Veien må tilfredsstille krav til  "kjørbar veg". Se pkt. 9 i retningslinjene.

En del av våre abonnenter betaler for "hentetillegg", fordi deres avfallsbeholdere står lenger unna "hovedveg" enn 10 meter. 10 meter er maksimal gangavstand for sjåførene.
 
Hvis veien tilfredsstiller krav til "kjørbar veg", kan man betale et "hentetillegg". Tillegget blir regnet ut fra antall meter avfallsbeholderne står fra vegen (minus 10 meter). 
 
Av og til reiser vi rundt og kontrollerer hentetilleggene. Du vil derfor kunne oppleve å se en medarbeider fra GIR ute på gårdsplassen din. Noen ganger benytter vi privatbil, men vi vil være "uniformert" med GIR-jakke eller skilt med gir-logo på bilen.
 
Når vi har sjekket at tillegget stemmer, setter vi et klistremerke med antall meter på avfallsbeholderne  - slik:
 
Renovasjonsbil