Drift som normalt - vi begrenser antall og innfører munnbindpåbud.

Drift som normalt - vi begrenser antall og innfører munnbindpåbud.

Oppdatert 24.03.2021:

I lys av myndighetenes siste innstramminger, innfører vi nå krav om at besøkende til oss, både på gjenvinningsstasjonene og i administrasjonen bruker munnbind.

I første omgang gjelder kravet til mandag 12. april, men dersom anbefalingene fra myndighetene varer lengre, varer også vårt påbud lengre.

Oppdatert 22.03.2021:

Smittesituasjonen i våre kommuner er nå (igjen) på et nivå som gjør at vi må be våre besøkende om å være ekstra påpasselige med smittevernet. På våre gjenvinningsstasjoner, vil vi på kort varsel kunne måtte innføre begrensninger i antall samtidig besøkende og gjenninføre kø-systemene vi benyttet i fjor. Dette vil være avhengig av besøkstrykket, og våre ansatte gjør en kontinuerlig vurdering av situasjonen.

Oppdatert 04.11.2020:

Vi har nå en uoversiktlig smittesituasjon i flere av våre kommuner. Samtidig ser vi at situasjonen i nærliggende områder ser ut som om er på økende trend. Dette gjør at vi ser oss nødt til å innføre begrensninger på antallet samtidige biler inne på gjenvinningsstasjonen igjen. Vi ber om forståelser for et slikt tiltak, og vi vil slippe opp igjen når situasjonen stabiliserer seg.

Oppdatert 07.05.2020:

Vi har full drift både på gjenvinningsstasjonene og innsamling av husholdningsavfall. Kommunene har avsluttet sine lokale bestemmelser om maksimum 5 personer samlet om gangen. Samtidig skal samfunnet sakte, men sikkert åpnes opp igjen. Dette betyr at vi også vil slippe opp litt på antallet samtidige besøkende på gjenvinningsstasjonene. Det vil ikke være fritt frem ennå, men vi slipper inn mer enn 3 biler samtidig hvis de ansatte samtidig har full kontroll. Fremdeles gjelder de ordinære reglene om avstand og hygiene.

Oppdatert 21.04.2020:

Vi har fremdeles full innsamling av husholdningsavfall og normale åpningstider på gjenvinningsstasjonene våre. Fordi vi kun slipper inn et begrenset antall besøkende på gjenvinningsstasjonene om gangen, er kapasiteten vår begrenset. Ber om forståelse for våre tiltak.

Oppdatert 14.04.2020:

GIR opprettholder normal drift og åpningstider. Etter påske er gjerne høytid for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene våre. Kombinert med lavere kapasitet grunnet smittevernhensyn, betyr det dessverre at alle må beregne kø for å levere avfall. Vi beklager ulempen og ber om forståelse for dette. 

Oppdatert 06.04.2020:

GIR opprettholder normale åpningstider og normal drift. Vi opplever at det er høyt trykk på gjenvinningsstasjonene og ber om forståelse for at vi må begrense antallet som kan være inne samtidig for å hindre evt smitte. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre. 

Oppdatert 30.03.2020:

GIR opprettholder normale åpningstider og normal drift. Vi har begrenset antallet samtidige besøkende på gjenvinningsstasjonene, men ellers er vår drift som normalt

Oppdatert 25.03.2020:

Vi ser at besøkende på gjenvinningsstasjonene våre dessverre ikke klarer å holde nødvendig avstand til hverandre og/eller våre ansatte. Vi ser oss derfor nødt til å begrense antallet samtidige biler inne på gjenvinningsstasjonen til 3 om gangen. Dette iverksetter vi umiddelbart. Vi beklager de ulemper dette medfører, men dette er etter vår mening et nødvendig smitteverntiltak slik verden vår nå har blitt.  

Oppdatert 23.03.2020:

GIR har fremdeles full drift. Gjenvinningsstasjonene og innsamlingen av husholdningsavfall går som normalt.

Vi oppfordrer alle til å følge hygieneregler, holde avstand til hverandre og begrense antallet som samles på hvert sted. (Spesielt på gjenvinningsstasjonene våre). 

Situasjonen kan endre seg raskt, og vi vil forsøke å informere med en gang hvis vi må iverksette tiltak som får konsekvenser for våre kunder og abonnenter. 

Onsdag 24/03/21