Corona (Covid 19) forberedelser hos GIR

Det er spesielt to områder som våre kunder og abonnenter vil kunne merke redusert service (i verste tilfelle):

1. Innhenting av avfall hos husholdningene

Dersom vi får mange sjåfører som ikke kan jobbe, vil vi dessverre ikke klare å kjøre alle rutene til oppsatte tider. De rutene vi ikke klarer å kjøre den ene dagen, vil bli forskjøvet utover i tid.

Vi ender dermed dessverre i en situasjon hvor hentekalendere og app ikke gir korrekt hentedato.

2. Åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Dersom vi får et høyt fravær på gjenvinningsstasjonene, vil vi måtte vurdere å redusere åpningstidene på de forskjellige gjenvinningsstasjonene. I ytterste konsekvens, kan det hende vi vil måtte stenge helt. 

Vi vil gjøre alt vi kan for at konsekvensene skal bli så små som overhode mulig, men at det ikke vil kunne få konsekvenser er vanskelig å forestille seg slik det ser ut nå. 

Vi vil selvfølgelig forsøke å gi god informasjon om hvilke tiltak som vi iverksetter og vi oppfordrer alle til å følge med på vår facebookside og her på vår hjemmeside, hvor all nødvendig informasjon vil bli publisert.

0
 Advanced issue found
 
0
 Advanced issue found
 
0
 Advanced issue found
 

Som alle har fått med seg, får spredningen av Corona viruset relativt store konsekvenser for stort sett alt av aktivitet i Norge.

For vår del, og i verste tilfelle, kan vi få en situasjon hvor så mange av våre ansatte er syke, eller i karantene at det får store konsekvenser for driften vår. 

Det er viktig å understreke at vi på ingen måte er i nærheten av å måtte iverksette tiltak nå, men vi ønsker å gjøre oppmerksom på hva vi kan komme til å måtte gjøre hvis vi får stort frafall på mannskapssiden.  

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY