1. OM RETNINGSLINJENE

Disse retningslinjer er fastsatt med hjemmel i § 2 i renovasjonsforskriften for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal. Denne utgaven av retningslinjene er behandlet og godkjent i representantskapet i GIR den 30. oktober. 2013. Denne utgaven erstatter tidligere utgaver.

1.1 FORMÅLET MED RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

Renovasjonsforskriften for Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner trekker opp hovedlinjene i renovasjonsordningen. Renovasjonsforskriften vedtas av den enkelte kommune. Retningslinjer til renovasjonsforskriften er en presisering av bestemmelser i forskriften rettet mot innsamling av husholdningsavfall og er ment å være styrets og administrasjonens arbeidsredskap i den daglige utøvelsen av renovasjonsordningen. Retningslinjer til renovasjonsforskriften og endringer av disse vedtas av GIR’s representantskap.

1.2 REVISJONSHISTORIKK

Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

Første gangs godkjenning: 20. september 2011
Revisjon:   12. oktober 2012
Revisjon:   30. oktober 2013
 

Tilbake til forsiden