Innholdsfortegnelse

1 Om retningslinjene

1.1 Formålet med retningslinjer til renovasjonsforskriften
1.2 Revisjonshistorikk

2 Definisjoner

2.1 Abonnent
2.2 Avfall
2.3 Avfallsfraksjon (fraksjon)
2.4 Bolig/ Boenhet
2.5 Deponiavfall
2.6 Differensiert gebyr
2.7 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
2.8 Farlig avfall
2.9 Fellesløsning
2.10 Gangavstand
2.11 Gjenvinningsstasjon
2.12 Gjødselkjeller
2.13 Glass-/ og metallemballasje
2.14 Grovavfall
2.15 Hageavfall
2.16 Henteavstand
2.17 Hentefrekvens
2.18 Hjemmekompostering
2.19 Hovedveg
2.20 Husholdningsavfall
2.21 Husholdningsplast
2.22 Hvitevarer
2.23 Impregnert trevirke
2.24 Innkjørsel
2.25 Jern og metall
2.26 Kildesortering
2.27 Kuldemøbler/kjølemøbler
2.28 Landbruksplast
2.29 Matavfall
2.30 Ministasjon
2.31 Næringsavfall
2.32 Papp, papir og drikkekartong
2.33 PCB
2.34 Restavfall
2.35 Ryggeavstand
2.36 Smittefarlig avfall
2.37 Spesialavfall
2.38 Trevirke
2.39 UFF
2.40 Våtorganisk avfall

3 Kommunal innsamling av avfall

3.1 Kommunens ansvar

3.1.1 Sørge for innhenting
3.1.2 Sikre gjenvinning
3.1.3 Billig og miljøvennlig renovasjonsløsning

3.2 Abonnentens ansvar

3.2.1 Generelle forbud, så som eksplosiver, varm aske etc
3.2.2 Kildesortering av avfall
3.2.3 Sørge for kjørbar vei
3.2.4 Veier GIR trafikkerer
3.2.5 Tilgjengelige beholdere på tømmedagen
3.2.6 fastfrosset avfall
3.2.7 Overfylte eller for hardt komprimerte beholdere
3.2.8 Renhold av beholdere

4 Abonnement

4.1 Renovasjonsgebyr

4.2 Abonnementstyper

4.3 Normalabonnement

4.3.1 Fradrag
4.3.2 Tillegg
4.3.3 Fritak for husholdningsrenovasjon
4.3.4 Fri henteavstand

4.4 Hytte/Fritidsrenovasjon

4.4.1 Fritak for hytte/fritidsrenovasjon

4.5 Storforbruker

4.6 Endring av abonnement

5 Ordningen

5.1 Beholdere

5.1.1 Anskaffelse av beholdere
5.1.2 Endring av beholderstørrelse
5.1.3 GIR’s anledning til å bestemme beholderstørrelse
5.1.5 Tømming for abonnentens regning
5.1.6 Ansvar for skader
5.1.7 Renhold av beholdere
5.1.8 Plassering og tømming av beholdere
5.1.9 Ekstrasekk

5.2 Innsamlingsfrekvens

5.3 Avglemt tømming

6 Kildesortering

6.1 Henteordning

6.1.1 Husholdningsplast
6.1.2 Papp og papir
6.1.3 Glass- og metallemballasje
6.1.4 Restavfall
6.1.5 Smittefarlig avfall

6.2 Bringeordning

6.2.1 Gjenvinningsstasjonene
6.2.2 Returpunkter
6.2.3 UFF – Klær og sko

7 Hentekalender

8 Hjemmeside

9 Krav til kjørbar veg

9.1 Veg

9.2 Rundkjøringer/snuplass

9.3 Vendehammer

10 Avfallsboder og avfallsrom

10.1 Tekniske krav

11 Nedgravde løsninger

11.1 Plassering

11.2 Montering

 

Tilbake til forsiden