6. KILDESORTERING

Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, sprøytespisser/skalpeller (pakkes inn, se punkt 6.1.5 Smittefarlig avfall), varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, eksplosive eller selvantennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til godkjent mottak.
Større gjenstander som møbler og lignende som ikke passer i innsamlingssystemet, må abonnentene selv bringe til godkjent avfallsmottak.
Skarpe gjenstander må pakkes godt inn.
Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles eller hardpakkes slik at det blir vanskelig å få avfallet ut av beholderen.

6.1 HENTEORDNING

6.1.1 HUSHOLDNINGSPLAST

Husholdningsplast er plast som blir brukt som emballasje i husholdningen. Husholdningsplast skal legges i egen sekk som skal settes ut godt synlig senest kl 06.00 på tømmedagen.

6.1.1.1 Slik gjør du

Fjern kork og materialer som for eksempel papir og metall (etiketter trengs ikke å tas av).
Skyll emballasjen i kaldt vann og la den tørke.
Legg plastemballasjen i den blanke sekken.
Plasten skal ligge løst i sekken og ikke i bærepose.
På hentedagen må plastsekken være knyttet igjen og satt ut godt synlig ved beholderne, senest kl. 06.00.

6.1.1.2 Dette skal i sekken
 • Pålegg- og pølsepakker
 • Youghurt- og rømmebegre
 • Kjøttdeig og kyllingbegre
 • Potetgullposer
 • Kaffeposer
 • Ketchup- og sennepsflasker
 • Isbokser
 • Smørbokser
 • Nugattibokser
 • Shampo- såpe- og skyllemiddelflasker
 • Blomsterpotter i plast
 • Plastfolie
 • Plastposer og plastsekker
 • Isopor (matemballasje)
6.1.1.3 Dette skal ikke i sekken:

Plastflasker og kanner som har inneholdt farlig avfall
Tilgriset plast
Plast som ikke har vært emballasje slik som leker, hagemøbler og kulepenner.
Gummihansker og annen gummi, tusjer og plaster.
Elektriske og elektroniske apparater og komponenter av disse, som for eksempel mobiltelefoner.

6.1.1.4 Sekker til plastemballasje

I hentekalenderen er det vedlagt en lapp som benyttes når du trenger flere sekker til plastemballasje. Skriv navn på lappen, fest den godt synlig på den siste sekken og sjåføren vil legge igjen sekker. Sekker kan også hentes på GIR’s gjenvinningsstasjoner.

6.1.2 PAPP OG PAPIR

Nesten alt av papp og papir skal i beholderen med BLÅTT lokk.

6.1.2.1 Dette skal i beholderen med blått lokk:
 • Aviser, ukeblader, tidsskrifter, reklame
 • Skrivepapir
 • Pappesker, bølgepapp
 • Bøker
 • Pizzaesker, cornflakesesker og lignende
 • Eggekartonger
 • Drikkekartong
6.1.2.2 Dette skal ikke i denne beholderen:

Tørkepapir, tilgriset papir, servietter, sølvpapir, plastbelagt papir, vinduskonvolutter, bakepapir, bleier, pizzaesker med matrester og lignende.
Julepapir: Glanset julepapir inneholder for mye fargestoffer og papirfibrene er for korte til at det egner seg til materialgjenvinning. Når julepapiret går i restavfallet får det gjenvinningsverdi ved at det energiutnyttes.

6.1.3 GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Glass og metallemballasje som har blitt brukt til oppbevaring av mat og drikke skal legges i beholderen med brunt lokk.

6.1.3.1 Slik gjør du

Skyll glass- og metallemballasje i kaldt vann og la det tørke (Skyll ekstra godt om sommeren slik at vi unngår veps i beholderen).
Etiketter på glass- og metallemballasjen kan sitte på.
Legg glass- og metallemballasjen i beholderen med brunt lokk.

6.1.3.2 Dette skal i beholderen med brunt lokk:
 • Syltetøyglass
 • Barnematglass
 • Vinflasker, tranflasker, dressingflasker
 • Aluminiumsfolie
 • Folieformer (fiskegrateng, kylling)
 • Brus- og ølbokser uten pant
 • Syltetøylokk og korker av metall
 • Aluminiumsprodukter som kaviartuber, leverposteibokser, makrellbokser og lignende
 • Hermetikkbokser
6.1.3.3 Dette skal ikke i beholderen:

Ildfast glass, porselen, keramikk, krystall, vindusglass, speil, malingsspann.

6.1.4.1 Dette skal i beholderen med grått lokk:
 • Matavfall
 • Julepapir
 • Plast som ikke er emballasje (barneleker, oppvaskbørster, kjøkkenredskaper, oppvaskhansker)
 • Tilgriset plast
 • Gummi (ikke bildekk)
 • Ødelagte klær og sko, skinn, lær
 • Ildfast glass, porselen, keramikk, krystall
 • Grillkull og aske (kald)
 • Bleier
 • Støvsugerposer
 • Kattesand og hundeposer
6.1.4.2 Dette skal ikke i beholderen

Glass- og metallemballasje
Ren husholdningsplast
Papp og papir
Farlig avfall som lysrør, lyspærer og sparepærer, batterier, malingsrester, elektrisk og elektronisk utstyr
Skrapjern og metallgjenstander

6.1.5 SMITTEFARLIG AVFALL

Dette er avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som er kjent for eller er antatt å kunne forårsake alvorlig sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Håndteringen av dette avfallet reguleres av Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Dersom det er behov for henting av denne type avfall må GIR eller en av de andre aktørene innenfor næringsavfall kontaktes for å gjøre en avtale om dette.

Sprøytespisser og lignende avfall som kan oppstå i private hjem, skal pakkes inn forsvarlig før det legges i restavfallet. Dette kan gjøres ved å legge sprøytespissene i en plastboks med lokk (for eksempel iskremboks), plastflaske eller lignede. Lokket tapes godt slik at det ikke er noen fare for at dette åpner seg.

6.2 BRINGEORDNING

6.2.1 GJENVINNINGSSTASJONENE

Det er plassert en gjenvinningsstasjon i hver kommune. Gjenvinningsstasjonen er åpen for alle som har et abonnement hos GIR. Gjenvinningsstasjonen kan ta i mot de aller fleste typer avfall såfremt avfallet er sortert og at det legges i riktig container. Punktene under beskriver fraksjoner det er mulig å levere på gjenvinningsstasjonen.

6.2.1.1 Gjenvinningsstasjoner kart og åpningstider

Dette er GIR's gjenvinningsstasjoner:

Eidskog, Matrandvegen 215

 

Tlf 948 81 307  
  
Tirsdag og torsdag 13.00 – 19.00
1. april til 1. oktober også mandag 13.00 – 19.00

Nord-Odal, Sandskogen

 

Tlf 911 16 012  
  
Mandag og onsdag 13.00 – 19.00
1. april til 1. oktober også torsdag 13.00 – 19.00

Kongsvinger, Rasta – Klettavegen 6, 2211 Kongsvinger

 

Tlf 911 14 836  
  
Mandag – torsdag 13.00 – 19.00
Fredag 10.00 – 16.00

Sør-Odal, Hernesmoen – Hærnesvegen 299, 2116 Sander

 

Tlf 948 62 050  
  
Tirsdag og torsdag 13.00 – 19.00
1. april til 1. oktober også mandag 13.00 – 19.00

6.2.1.2 Farlig avfall

Farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen av abonnenten. GIR’s egne abonnenter leverer dette kostnadsfritt på gjenvinningsstasjonen. Egen utlevert rød boks kan brukes til dette formålet.
Slik kildesorterer du farlig avfall:

 • Merk alle kjemikalier
 • Bruk helst orginalemballasjen
 • Tett emballasje
 • Lever på gjenvinningsstasjonen (gratis)

Eksempler på farlig avfall:

 • Maling, beis, lakk, lim, herdere, kitt, spraybokser, lakk- og malingsfjernere
 • Alle typer batterier
 • Annet kvikksølv og kadmiumholdig avfall (termometre)
 • Løsemidler som white spirit, aceton og lignende
 • Blekemidler, klor, salmiakk
 • Sterke syrer og baser
 • Etsende stoffer
 • Plantevernmidler
 • Bilbatterier
 • Frostvæske
 • Oljerester
 • Brukte oljefiltre
 • Båt- og bilpleiemidler
 • Hobby- og fotokjemikalier

Isolerglassruter som inneholder PCB:
PCB er en miljøgift som har store skadevirkninger og som er meget langsomt nedbrytbar. Det er derfor svært viktig at PCB blir tatt hånd om på en korrekt måte. Isolerglassruter som inneholder PCB skal leveres på gjenvinningsstasjonen som farlig avfall.
Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra at følgende isolerglassruter inneholder PCB:

 • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975
 • Importerte isolerglassruter produsert frem til 1980.

Følgende vinduer er ikke PCB-vinduer:

 • Isolerglassruter merket "Thermopane"
 • Enkle og koplede vinduer
 • Norske isolerglassruter produsert etter 1975, utenlandske produsert etter 1979.

Isolerglassruter med klorparafiner
Etter at PCB ble forbudt, ble det tatt i bruk andre midler med lignende egenskaper. Klorparafiner er ett eksempel på dette. I ettertid har det vist seg at også klorparafiner har svært uheldige miljøkonsekvenser. Av denne grunn er isolerglassruter frem til 1990 definert som farlig avfall selv om de ikke inneholder PCB.

6.2.1.3 Treverk

Alle typer treverk som ikke er impregnert. Dette kan være både helt rent treverk og treverk behandlet med maling, lakk og beis.
Treverk kan ha pålimt folie slik som f. eks på hyller og skap. Treverk kan også inneholde mindre metallgjenstander slik som hengsler, spiker og lignende.

6.2.1.4 Impregnert treverk

Impregnert trevirke er treverk som er behandlet med kjemiske stoffer for at trevirket ikke skal råtne. Dette kan være behandling med kreosot eller tungmetallsalter (CCA-impregnering). Impregnert trevirke regnes som farlig avfall.

6.2.1.5 Jern og metall

Dette er større metallgjenstander og metallgjenstander som ikke har vært benyttet som emballasje for næringsmidler. Eksempler på dette er gressklippere, snøskuffer, sykler, skruer og spiker, tomme malingsspann og lignende.

6.2.1.6 Deponiavfall

Deponiavfall er det som blir igjen etter at alle andre fraksjoner er sortert ut. Hit skal også gjenstander som er så sammensatt at de ikke kan deles og kildesorteres. Eksempler på slikt avfall er hagemøbler i hardplast, møbler med stopping av skumgummi, madrasser, presenninger med mer.

6.2.1.7 Papp og papir

Dette er nesten alt som er laget av papp, papir eller kartong. Det er viktig at avfallet er tørt og rent.
Eksempler er pappkasser, bøker, aviser, skrivepapir og lignende.

6.2.1.8 Husholdningsplast

Husholdningsplast er plast som blir brukt som emballasje i husholdningen. Husholdningsplast skal legges i egen utlevert sekk. Sekker for husholdningsplast kan også fås utlevert på gjenvinningsstasjonen.

6.2.1.7 Hageavfall

Hageavfall er komposterbart avfall fra hagen som f. eks grener, kvister og gress.
GIR håndterer hageavfall for Nord-Odal og Sør-Odal kommuner, mens Eidskog og Kongsvinger kommuner selv tar hånd om dette avfallet. Av denne er grunn er det litt ulike løsninger i de forskjellige kommunene.

 • Nord-Odal: Her er det en egen container på gjenvinningsstasjonen som kan benyttes i gjenvinningsstasjonen åpningstider.
 • Sør-Odal: Har ett eget mottak i tilknytning til gjenvinningsstasjonen. Her kan det leveres hageavfall fra klokken 08.00 til 15.30 alle dager. De dagene gjenvinningsstasjonen har åpent er det mulig å levere hageavfall frem til klokken 19.00.
 • Eidskog: Har ett eget mottak på Repshus. Kontakt kommunens servicekontor for åpningstider.
 • Kongsvinger: Eget mottak ved siden av gjenvinningsstasjonen på Rasta. Mottaket åpner klokken 08.00 og stenger klokken 19.00 mandag til torsdag og klokken 16.00 på fredag. Innkjøring fra GIVAS i deres åpningstid. Ellers innkjøring gjennom gjenvinningsstasjonen.
6.2.1.8 EE-avfall

EE-avfall er elektrisk og elektronisk avfall, med andre ord alt som går på strøm, også fra batterier. EE-avfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonen. Sortering av EE-avfall skal være slik:

- Lysrør
  Alle tykkelser og lengder av rette lysrør.
 
- Andre lyskilder.
   Lyspærer, glødepærer, sparebærer, lysrør som ikke er rette etc.
 
- Kabler og ledninger
 
- Små enheter som ikke har preg av forbrukerelektronikk
  Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, lamper, panelovner etc.
 
- Skjermer, Tv’er og monitorer
  Alle typer.
 
- Hvitevarer og kuldemøbler
  Kjøleskap, frysere, varmepumper, komfyrer etc.
 
- Store enheter
  Elektromotorer, verktøymaskiner, kraner og vinsjer, varmtvannsberedere etc.
 
- Øvrig EE-avfall
  PC’er, stereoanlegg, mobiltelefoner, brødristere, mikrobølgeovner, strykejern, videoer, dvd-spillere, dekodere etc.
6.2.1.9 Næringsavfall

GIR’s avfallsordning er primært lagt opp for privat renovasjon. GIR har derfor begrensede muligheter for å ta i mot næringsavfall.
Næringskunder som har behov for renovasjon anmodes derfor om å inngå avtale med firmaer som kan levere løsninger for næringsrenovasjon.
GIR kan allikevel motta mindre mengder næringsavfall på gjenvinningsstasjonen dersom kunden selv bringer dette til gjenvinningsstasjonen. Næringskunder vil bli belastet etter egne satser.

6.2.2 RETURPUNKTER

6.2.2.1 Glass- og metalliglo for glass- og metallgjenvinning

Glass- og metalligloene er plassert ut på strategiske steder rundt om i distriktet. Disse er beregnet for glass- og metallemballasje, dvs. glass og metall som har vært benyttet til oppbevaring av næringsmidler. Eksempler er syltetøyglass, leverposteibokser, hermetikkbokser, vinflasker og lignende.

Følgende må ikke legges i glass-igloene:

 • Keramikk
 • Porselen
 • Ildfast glass
 • Krystall
 • Vindusglass
 • Speil
 • Malingsspann.

Disse typene avfall skal legges i restavfallsbeholder med grått lokk eller leveres på gjenvinningsstasjonen.

Se GIR’s hjemmesider www.gir.hm.no for en oppdatert oversikt over hvor glass- og metalligloene er plassert.

6.2.2.2 Fritidsrenovasjon

For fritidsrenovasjon er det plassert ut containere og beholdere på strategisk plasserte punkter. Disse er kun for abonnenter med fritidsabonnement og skal ikke benyttes av andre abonnenter.
Se nærmere beskrivelse av ordningen under punkt 4.4.

6.2.3 UFF – KLÆR OG SKO

UFF står for U-landshjelp fra Folk til Folk. Ordningen er ikke en del av GIR-systemet med driftes av UFF Norge. UFF samler inn klær og sko som umiddelbart skal kunne brukes av andre. Det er derfor svært viktig at klærne og skoene er hele, rene og pakket inn før de legges i containeren. UFF har containere utplassert mange steder i distriktet, blant annet på GIR’s gjenvinningsstasjoner. For informasjon om plassering av UFF-containere må UFF Norge kontaktes.

Tilbake til forsiden