9. KRAV TIL KJØRBAR VEG

Med kjørbar veg regnes offentlig veg eller privat veg godkjent av GIR for kjøring med renovasjonsbil. Krav for godkjenning vil være snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle ett renovasjonskjøretøy. Om vinteren må vegen være brøytet og strødd. Vegen kan godkjennes for perioder. Dette innebærer at beholderens plassering kan avvike i løpet av året.

9.1 VEG

Veg må tilfredsstille følgende krav for å kunne bli godkjent av GIR for kjøring med renovasjonsbil:

Minste bærende vegbredde 3,5 meter
Minste svingradius 7,5 meter
Fri høyde 4 meter i hele veiens bærende bredde
Stigning Maksimum 1:8 (12,5 %)
Akseltrykk / totalvekt hele året 8 tonn / 25 tonn
Ryggeavstander

Rygging skal i størst mulig grad unngås

Maksimal ryggeavstand er 50 meter

9.2 RUNDKJØRINGER/SNUPLASS

Rundkjøring/snuplass må tilfredsstille følgende krav for å kunne bli godkjent av GIR.

Ytre radius Minimum 11 meter
Vegbredde i rundkjøring/snuplass Minimum 4,5 meter
Minste inn/ut radius Minimum 15 meter

9.3 VENDEHAMMER

Vendehammer må tilfredsstille følgende krav for å kunne bli godkjent av GIR.

Minste radius 7,5 meter
Minste lengde på vendehammer 14 meter
Minste bærende vegbredde 3,5 meter
Skulder på ende av vendehammer 1 meter

 

Tilbake til forsiden