25 år med kildesortering for miljøet

25 år med kildesortering for miljøet

I 2019 har vi drevet med kildesortering i 25 år. Her ser vi på hvordan dette har vært positivt for miljøet og hva vi tror vil skje i årene som kommer.

I 25 år har vi i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap håndtert avfallet til innbyggere i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal og Eidskog kommune. Med dette har vi jobbet for et bedre miljø og en renere fremtid i en årrekke, og dette er vi naturligvis stolte av. Her vil vi gjerne dele noen av våre tanker rundt det å kildesortere for miljøet, og hvordan vi ser for oss at fokuset på dette bare vil øke i fremtiden.

«Jeg redder ikke verden ved å kildesortere»

Et velkjent argument fra folk som ikke kildesorterer, er at det ikke er kildesorteringen som redder verden, og at det er mye viktigere å kjøre mindre bil eller å slutte å fly. Ettersom deponering av avfall er forbudt i Norge, noe det har vært siden 2009, stemmer det også at avfallet vårt isolert sett ikke lenger står for de store utslippene. Slike sammenligninger kan likevel vitne om et noe feil fokus blant de som ytrer sine meninger. Selv om avfallet i seg selv står for lite utslipp sammenlignet med andre klimaverstinger, gir nemlig kildesortering ringvirkninger som bidrar til et bedre klima.

Mange tenker også at det ikke nytter å kildesortere, fordi man bare er én enkelt person i et hav av mennesker. Dersom alle heller prøver å gjøre sitt for å gjøre situasjonen bedre for fellesskapet, kan imidlertid store ting skje.

Fullstendig utnyttelse av verdier

Gjennom kildesortering er det mulig å ta opp og utnytte verdiene i avfallet. Alt som kastes i restavfall forbrennes. Dermed kan dette avfallet bare gjenvinnes én gang. Ved å sortere ut rene avfallstyper fra restavfallet kan avfallet derimot gjenvinnes flere ganger. Da blir verdiene i avfallet til råstoffer, som det er mulig å benytte i nye produkter. Dette kan gjentas flere ganger. Når avfallet ikke lenger kan bli til nye produkter, kan det utnyttes til produksjon av strøm og varme. På denne måten bidrar avfallssortering til en såkalt sirkulær økonomi, og dette er noe som blir vektlagt i stadig større grad. 

I dag gjenvinnes over 99 % av alt avfall GiR samler inn i en eller annen form. Det betyr at tilnærmet alt avfall får nytt liv. Det resterende er materialer vi på nåværende tidspunkt ikke har noen metode for å gjenvinne, slik som asbest og isolasjon. I fremtiden er målet at 100 % av alt avfall skal kunne gjenvinnes.

Vil du vite mer om kildesortering? Vi har laget en grundig kildesorteringsguide hvor du kan få oversikt over alt du trenger å vite. Du finner kildesorteringsguiden her.

Mindre produksjon gir mindre utslipp

En positiv følge av stor grad av gjenvinning, er at behovet for nye råstoffer reduseres. Produksjonsprosesser utgjør en betydelig kilde til miljøskadelige utslipp. Når det blir færre av disse, vil det naturligvis gagne miljøet.  

Mer omfattende kildesortering i fremtiden

Vår erfaring er at den vanligste årsaken til at folk velger å ikke kildesortere, er at de synes det blir for tungvint. Folk vil ha enkle løsninger, også når det kommer til avfallshåndtering. I årene fremover forventer vi at håndteringen av avfall vil bli enda mer omfattende enn det den er i dag. Vi tror alle husstander må forvente å måtte sortere enda mer av sitt avfall og at mer vil måtte leveres til gjenvinningsstasjon, for å nevne noe. Vår oppgave er å sørge for at denne oppgaven blir så enkelt som mulig å gjennomføre for alle husstander. 

Les mer om våre tanker om fremtidens avfallshåndtering her.

Vi forenkler avfallshåndteringen

Vi ønsker å møte denne utviklingen med løsninger som gjør avfallssortering minst mulig komplisert for kundene våre. Gjennom appen «Min Renovasjon» samler vi all informasjon om returpunkter, gjenvinningsstasjoner, hentetider og lignende på samme, lett tilgjengelige sted. Videre anbefaler vi naturligvis alle å ha et godt sorteringssystem hjemme. Svært mange har dette allerede, og kan skrive under på at dette gjør kildesortering både enklere og mer oversiktlig.

Last ned vår renovasjonsapp! Du finner den hos både Apple Store og Google Play.

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om kildesortering og viktigheten av dette. Du finner vår kontaktinformasjon her.