Fremtidens renovasjonstjenester er her nå: gjør en forskjell!

Fremtidens renovasjonstjenester er her nå: gjør en forskjell!

Moderne avfallshåndtering tar i bruk nye metoder og verktøy, og blir stadig mer effektiv. Med nye digitale hjelpemidler, mer detaljert avfallssortering samt et økt fokus på gjenbruk er vi på god vei inn i en fremtid hvor avfallshåndteringen er en del av en større sirkulær økonomi. Med økt fraksjonering av avfall og mer gjenvinning ser vi nå bare starten av det vi tror blir fremtidens avfallshåndtering – mer sortert og resirkulert avfall som blir til nye ressurser.

Mandag 19/10/20

Vi har alle et ansvar for utviklingen i renovasjonsbransjen

For å holde tritt med nye krav til renovasjon og avfallshåndtering må vi alle gjøre vårt, og bidra til at fremtidens renovasjonstjenester kan bli enda mer effektive og miljøvennlige.

Alle våre abonnenter der ute kan gjøre en forskjell ved å hjelpe renovasjonsbransjen og oss i GIR, og dermed være med på utviklingen. Lurer du på hvordan?

Les mer om våre forventninger til fremtidens renovasjonsbransje her.

Forbrukeratferd: velg smart og sorter nøye

I GIR ser vi at folk generelt er flinke til å tenke på resirkulering og avfallssortering. Vi vet derimot at vi alle kan bli enda flinkere til å implementere gode vaner inn i hverdagen vår! Det er viktig å få på plass gode rutiner, for i årene framover vil det bli mer fokus rettet mot å sortere avfallet vårt nøye. 

Kravene til håndtering av avfall blir nemlig strengere og strengere. Ved å arbeide for mer avansert avfallssortering, kommer vi nærmere en sirkulær økonomi hvor avfallet vårt blir til fornybare ressurser som kan benyttes flere ganger.

Med EUs krav om økt gjenvinning i alle medlemsland er det en naturlig konsekvens at det vil bli strengere krav til sortering av avfall i hjemmene våre i årene framover. Det vil bli mer detaljstyrt sortering, og mer rengjøring av avfallet slik at det kan resirkuleres og benyttes om igjen. 

EUs mål for økt gjenvinning omfatter blant annet:

  • 55% av husholdningsavfall og næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2025

  • 60% av husholdningsavfall og næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2030

  • 65% av husholdningsavfall og næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2035

Les mer om EUs mål og krav til gjenvinning hos Avfall Norge.

Produkters levetid og kvalitet

For å være med på fremtidens moderne avfallshåndtering, er første steg å minimere sitt eget avfall. Folks bruk-og-kast-mentalitet tilhører fortiden, og vi må nå bli flinkere til å tenke på kvalitet og varighet når vi kjøper produkter og tjenester.

Når vi ikke kan benytte oss av et produkt lengre, kan vi forsøke å gi det videre eller donere det til veldedighet. Eller kanskje til og med lage noe nytt av det? Å kaste noe bør være siste alternativ når du ikke behøver noe lenger.

Bærekraftig forbrukeratferd vil gi mindre avfall

Med økt fokus rettet mot å velge smart, kvalitetsbevisst og miljøvennlig er det garantert at vi vil se en nedgang i mengden avfall generelt. Vi i GIR er sikre på at både våre abonnenter og hele Norges befolkning vil være med på skiftet i forbruksvaner, og velge mer bærekraftig i årene framover. 

Det er viktig å huske på at vi som forbrukere har makt til å endre samfunnet gjennom valgene vi tar. Bevisste, gode valg har effekt på hva som tilbys av produkter og varer.

Digitale hjelpemidler gjør avfallstjenester mer oversiktlig

En del av den moderne renovasjonstjenesten er det digitale tjenestetilbudet. I fremtiden blir nok flere deler av tjenesten digitalisert, og lettere tilgjengelig. Ved å benytte deg av den digitale tømmekalenderen og appen «Min renovasjon» er du med på den digitale overgangen til fremtidens renovasjonsbransje, hvor det er enklere å holde oversikt og holde seg oppdatert på avfallstjenester i ditt område.

Trykk her for å lese mer om appen «Min renovasjon».

Digitale hjelpemidler gjør det enklere å være miljøbevisst og velge bærekraftig, både for oss i GIR og for abonnentene våre.

Digitale tjenester resulterer i mindre miljøbelastning og mer sømløs renovasjon:

  • mindre papirforbruk

  • mindre forurensing fra transport

  • oversiktlig info om resirkulering og gjenvinning

  • enklere kommunikasjon

Last ned appen «Min renovasjon» fra Google Play (for Android) her, eller fra App Store (for iPhone) her.

GIR har troen på fremtidens renovasjon! 

Vi er spente på utviklingen innen håndtering av avfall, bærekraftig resirkulering og kildesortering. GIR tror at med et økt fokus rettet mot miljøhensyn og klimautfordringer, vil nye vaner innen håndtering av avfall bli en naturlig del av renovasjonstjenesten.

Har du spørsmål om hvordan vi arbeider med renovasjon, eller om avfallshåndteringen i Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger?

Du kan kontakte oss ved å sende oss en henvendelse via vårt kontaktskjema her.