Restavfall, grått lokk

Alt som ikke kan sorteres ut skal kastes i beholderen med grått lokk. Også matavfall skal kastes i denne beholderen.

 
Restavfallsbeholder grått lokk

Dette skal i beholderen med grått lokk

 • Matavfall
 • Plast som ikke er emballasje (barneleker, oppvaskbørster, kjøkkenredskaper, oppvaskhansker)
 • Tilgriset plast
 • Gummi (ikke bildekk)
 • Ødelagte klær og sko, skinn, lær
 • Ildfast glass, porselen, keramikk, krystall
 • Grillkull og aske (kald)
 • Bleier
 • Støvsugerposer
 • Kattesand og hundeposer
 • Glanset julepapir/gavepapir

Dette skal ikke i beholderen

 • Glass- og metallemballasje
 • Lysrør, lyspærer og sparepærer
 • Porselen og keramikk er inert avfall som skal kastes i egen container på gjenvinningsstasjonen.
 • Skrapjern
 • Metallgjenstander
 • Elektrisk og elektronisk utstyr
 • Plast som ikke er emballasje (barneleker, oppvaskbørste) legges i egen contaner på gjenvinningsstasjonen.

Legges i beholder med brunt lokk:

Glass- og metallemballasje
 
Skal leveres på gjenvinningsstasjonen:

Lysrør, lyspærer, sparepærer, skrapjern, store metallgjenstander, elektrisk og elektronisk utstyr.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY