Lokal trekning i returkartonglotteriet

 
Returkartonglotteriet

 

Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000,- og 4 premier á kr. 100.000,-. Kubbene trekkes på 86 forskjellige trekkesteder, spredd over hele landet. Her trekkes mellom en og syv kubber avhengig av innbyggertall, til sammen inntil 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning, hvor det hvert kvartal trekkes 30 premier à kr. 10.000,- og 1 premie à kr. 100.000,-. Hvert kvartal trekker GIR ut to kubber som går videre til den nasjonale trekningen.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY