Avfallshåndtering for økt bærekraft og sirkulær økonomi

Avfallshåndtering for økt bærekraft og sirkulær økonomi

Som avfallsselskap arbeider vi tett på områder som involverer både bærekraft og sirkulær økonomi i hverdagen. Vi i GIR er opptatt av å drifte selskapet på best mulig måte, i tråd med smart ressursbruk og miljøhensyn. Det er derimot mange ting vi selv ikke har kontroll over eller kan håndtere direkte, for eksempel hvordan våre abonnenter og resten av samfunnet bruker produkter og materialer.

Torsdag 01/10/20

GIR opplever at folks generelle forbruk har økt de siste årene, og dette vitner om en forbrukertrend som ikke er bærekraftig. Folk kaster mer og mer, noe som er lite smart både når det kommer til folks personlige økonomi og miljøet rundt oss. 

Med mer fokus på bærekraft i forbrukeratferden vår, og ved å arbeide for en sirkulær økonomi, kan vi alle hjelpe til med å ta vare på miljøet.

Les mer: 25 år med kildesortering for miljøet.

Hva er bærekraft?

Bærekraft er et uttrykk som beskriver økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige aspekter ved samfunnet vårt. Begrepet sier noe om hvordan disse sidene av samfunnet må samhandle og utvikles på en måte som gagner samfunnet i dag, samtidig som det ikke ødelegger forutsetningene for å imøtekomme senere generasjoners behov. 

Bærekraft er helt sentralt i vårt arbeid for miljøhensyn og klimatiltak. Ved å leve, forbruke og produsere i tråd med bærekraftige prinsipper, vil ikke dagens samfunn ødelegge for senere generasjoners livskvalitet.

GIR arbeider med bærekraft daglig, bla. gjennom vår avfallssortering, og ved å optimalisere driften vår for å unngå bruk av unødvendige ressurser og tid. 

Hva vil fremtiden bringe når det gjelder håndtering av avfall? Les om våre forventninger til avfallssortering i fremtiden her.

Hva er sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi er en modell hvor det legges vekt på at at ressurser og produksjon skal ta utgangspunkt i mest mulig gjenvinning og resirkulering. På denne måten holdes produksjonsmidler og materialer i bruk lengst mulig, i en sirkulær prosess, og behovet for å benytte helt nye råmaterialer blir mindre.

Viktige aspekter ved sirkulær økonomi er:

 • Produktene vi kjøper er laget med et mål om å kunne gjenbrukes

 • Materialer og ulike ressurser skal gi minst mulig utslipp, og skal helst ikke destrueres eller ende opp som avfall

 • Samfunnet skal generelt produsere så lite avfall som mulig, og aller helst ingenting

Hva kan du gjøre for å bidra bærekraftig og støtte den sirkulære økonomien?

Det er mange grep du selv kan ta for å bidra til den sirkulære økonomien, og gjøre det lettere å minimere avfall:

 • Unngå å kjøpe flere produkter enn du trenger – det første steget er å unngå avfall ved å la være å kjøpe produkter i første omgang

 • Når du først handler, kjøp gode produkter av skikkelig kvalitet som kan benyttes i mange år framover

 • Forsøk å unngå billige éngangs-produkter som havner rett i avfallet etter bruk

 • Hvis noe blir ødelagt, forsøk å reparere det før du kaster det

 • Hvis du ikke trenger noe lenger, gi det vekk til noen andre eller til veldedighet

Smarte, miljøbevisste valg

Er du usikker på hvilke type produkter som det kan være optimalt å investere mer penger i, eller hva som kan repareres? Det er noen ting det er enklere å ta smarte, miljøbevisste valg om.

 • Kjøp sko av god kvalitet, gjerne i naturmaterialer som er slitesterke

Sko av skikkelig håndverk holder i mange år, og potensielt et helt liv hvis du vedlikeholder dem godt. Med voks, pussing og behandling fra en skomaker kan sko vare veldig lenge.

 • Kjøp klær som varer i sesong etter sesong – både i fasong, farger og materialer

Klær av skikkelig kvalitet og i tidløst design kan vare i mange år. Ved skader eller slitasje er det også enklere og mer attraktivt å reparere plagget, i stedet for å kaste det. Mange ulike merker og butikker tilbyr i dag også reparasjon og tilpasning av sine egne plagg.

 • Bytt ut batteri eller innmat i elektroniske apparater, i stedet for å kjøpe et helt nytt produkt

Både pc-er og mobiltelefoner kan få forlenget levetid ved å bytte ut batteri eller annen innmat. Og hvis du er nødt å kjøpe et nytt produkt, er det lurt å gi det gamle vekk eller selge det brukt. Husk at elektronisk avfall og batteri ikke skal i restavfall, men leveres inn som farlig avfall. 

 • Besøk din nærmeste bruktforhandler, og kjøp det du trenger der før du går i vanlig butikk

De fleste bruktforhandlere har ofte et stort og interessant sortiment av ulike ting. Det er ofte enkelt å finne vanlige husholdningsartikler som servise, bestikk og interiør der. Neste gang du skal investere i noe nytt, kan det være lurt å sjekke hva som er tilgjengelig brukt først!

GIR arbeider for økt bærekraft og sirkulær økonomi

Vårt arbeid omhandler avfallsinnsamling, -sortering og -levering. Gjennom smart avfallshåndtering kan flere ressurser brukes om igjen, og leveres inn for å benyttes i ny produksjon. 

Ved å minimere og sortere avfallet ditt hjelper du med å gjøre veien fra avfall til nytt produkt kortere. Det sparer ressurser og midler, og GIR mer tilbake til samfunnet. Vårt mål er å levere så mye avfall som mulig videre, slik at ressursene kan brukes på nytt. Jo bedre avfallet er sortert, desto mer kan vi bidra til at ressursene blir benyttet på nytt. Dette er bærekraftig, og bidrar til den sirkulære økonomien. 

Har du spørsmål om GIRs renovasjonstjenester?

GIR har ansvaret for renovasjonsordningen i Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger. Lurer du på noe angående våre tjenester? Du kan kontakte oss på vår servicetelefon 62 96 01 80 mellom kl. 08.30 og 15.00, eller du kan sende oss en henvendelse via vårt kontaktskjema her. Du finner informasjon om våre åpningstider her.