Fire vanlige myter om resirkulering

Fire vanlige myter om resirkulering

Som renovasjonsselskap opplever vi ofte å høre gjentatte myter og forestillinger om resirkulering og avfallssortering som egentlig ikke stemmer. Det er mange der ute som har idéer eller misforståelser om hvordan resirkulering i renovasjonsbransjen egentlig foregår i dag!

Onsdag 07/10/20

Vi vil derfor avkrefte noen av disse mytene, slik at det er enklere å forstå både hvordan vi arbeider i GIR, og hva som egentlig er nytten med resirkulering og kildesortering.

«Det er ingen vits i å sortere avfall, alt blir blandet sammen i renovasjonsbilen»

Noe av det vi hører aller mest er nettopp dette utsagnet. Mange mener at det å sortere avfall er overflødig siden vi blander alt avfallet i samme fraksjon i renovasjonsbilen når vi henter avfall. Men dette stemmer ikke! I renovasjonsbilene våre har vi to ulike fraksjoner for sortering, i to separate kammer. Dette gjør at vi kan fordele avfallet der, og skille mellom ulike typer avfall. Når vi tømmer avfallet på Hernesmoen, holder vi avfallet atskilt hele veien.

Les mer: «Fremtidens renovasjonsbransje».

«Mitt bidrag har så lite å si i den store sammenhengen – så jeg orker ikke sortere avfallet mitt»

Sannheten er at alles bidrag har noe å si, selv om det ikke er et stort bidrag i den større sammenhengen. Jo mer avfall som er sortert, desto enklere kan det gjenbrukes som en nyttig ressurs, og utgjøre en positiv effekt for gjenvinning og miljø. Da har det ikke noe å si hvem som sorterte og hvor mye, eller hvor det kommer fra. Alt teller nemlig litt! 

«GIR får betalt for å levere inn avfallet vårt til andre foretak, så vi burde ikke være nødt til å betale renovasjonsgebyr»

Det er en misforståelse at GIR mottar betaling for å levere avfallet som benyttes til eksempelvis energigjenvinning. Det er faktisk slik at GIR er nødt å betale mottakene for å ta imot avfallet vi samler inn. Vi leverer avfall til forbrenning i Sverige, og betaler for hvert tonn de tar i mot.  Når avfallet ikke er skikkelig sortert, må vi betale ekstra gebyr. 

I 2019 hadde vi jubileum for å ha drevet med kildesortering i 25 år. I denne artikkelen ser vi på hvordan dette har vært positivt for miljøet, og hva vi forventer av fremtiden.

«GIR sorterer avfallet på Hernesmoen uansett, så det er ikke nødvendig å sortere avfallet hjemme på forhånd»

Mange tror at GIR sorterer alt avfall på Hernesmoen, før det sendes videre. Dette er faktisk ikke tilfelle! Det er enkelte renovasjonsselskaper som arbeider slik, men per i dag gjør ikke GIR det. Siden vi ikke sorterer selve avfallet i avfallsposene, er det ekstra viktig at du selv sorterer riktig! Avfall som er dårlig sortert resulterer i høye avviksgebyrer for å levere videre avfallsfraksjonene. Dette er midler vi heller vil bruke på renovasjonstjenester til våre abonnenter, slik at vi kan forbedre tilbudet vårt og tilby helhetlig og god service.

GIR svarer på dine henvendelser om avfallssortering i Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger

Vi håper du synes det var interessant å lese om hvordan vi faktisk arbeider med renovasjon, og om hvorfor det nytter å sortere avfall. Har du spørsmål om arbeidet vi gjør i GIR? Send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema her, eller ring vår servicetelefon mellom 08.30 og 15.00 på nummer 62 96 01 80 hvis du har spørsmål om våre avfallstjenester.