Hva vet vi egentlig om gjenvinning?

Hva vet vi egentlig om gjenvinning?

Gjenvinning er en betegnelse som brukes om både materialgjenvinning, forbrenning til energigjenvinning og forberedelse til ombruk av ulike typer avfall eller reststoffer.

Onsdag 11/11/20

Gjenvinning er en betegnelse som brukes om både materialgjenvinning, forbrenning til energigjenvinning og forberedelse til ombruk av ulike typer avfall eller reststoffer.

Materialgjenvinning betyr at vi benytter ressursene fra avfallet om igjen, ved å omforme dem til nye produkter eller materialer.

For å kunne materialgjenvinne og utnytte ressursene i avfallet vårt, kreves det rengjøring og sortering av avfallet først. Heldigvis vet vi at innsatsen er verdt det, for gjenvinning fungerer og er en nyttig måte å spare energi, ressurser og miljø på. 

Både renovasjonsselskaper som GIR og forbrukerne selv har et ansvar for å optimalisere avfallshåndteringen. Ved å samarbeide om å rengjøre og sortere avfall så godt vi kan, kan vi sammen oppnå mer effektiv materialgjenvinning!

Vil du vite mer om GIR og hva vi gjør? Les mer om oss her.

Gjenvinning – nytter det?

I Norge har vi i dag et velfungerende avfallssystem, hvor det legges mye vekt på resirkulering og kildesortering av avfall. Det er mulig å levere inn ulike typer avfall i atskilte fraksjoner de fleste steder. Gjennom samarbeid mellom norsk næringsliv og Klima- og miljødepartementet finnes det også avtaler for innlevering av ulike typer emballasje, batterier og elektrisk avfall, slik at det ikke havner i restavfall. 

Det effektive avfallssystemet som er på plass i stort sett hele Norge gjør at det er lett å glemme hvor effektivt det er med gjenvinning, og at avfallshåndtering med kildesortering fungerer. For de fleste er avfallet ikke noe de trenger å tenke på eller bekymre seg for. Dette viser at systemet fungerer! Det betyr likevel ikke at vi ikke må bli desto flinkere til å håndtere avfallet vårt i årene framover.

EUs avfallsrammedirektiv: strenge krav til gjenvinning

Alle medlemsland i EU (og EØS) er forpliktet til å oppfylle direktivene som er gitt for gjenvinning. Det har vært et mål at innen 2020 skal 50% av avfallet fra husholdninger, institusjoner og tjenesteytende sektorer gå rett til materialgjenvinning. Innen 2025 skal dette økes til 55%, og innen 2030 til 60 % – og til slutt 65% i 2035. 

Norge er en del av dette direktivet, og forpliktet til å oppfylle disse kravene. Vi har foreløpig ikke klart å nå målet om 50% gjenvinning nå i 2020. Vi i GIR har likevel troen på at vi kan komme langt med mer fokus på gjenvinning, hvis alle legger ned en skikkelig innsats. 

Les mer: «25 år med kildesortering for miljøet».

Vi er flinke på gjenvinning – men vi kan bli enda flinkere

I Norge er vi nemlig flinke på gjenvinning, og de fleste er opptatt av å hjelpe til med resirkulering og kildesortering for å bidra til et bedre miljø. Dette vitner om gode holdninger til hvordan vi skal håndtere ressursene våre, og ikke minst avfallet vårt. Men på tross av gode holdninger og miljøvennlighet, er det ikke bestandig at selve atferden vår speiler de gode verdiene. Norges befolkning kan ennå gjøre mye når det kommer til kildesortering og gjenvinning i hjemmet, og ikke minst minimere selve mengden av avfall vi produserer. 

Holdningsendring må bli til atferdsendring: gjenvinning, bærekraft og miljø 

Som forbruker har du muligheten til å ta bevisste valg som påvirker mengden avfall du produserer, og hvordan avfallet blir håndtert etter at du kvitter deg med det! Ved å ta gode valg som er bærekraftige og miljøvennlige, kan du redusere mengden avfall du produserer og sørge for at ressurser ikke går til spille.

Du kan:

  • Velge produkter med minst mulig emballasje

  • Kjøpe produkter av resirkulerte materialer

  • Handle lokalt, og handle brukt

  • Låne i stedet for å kjøpe nytt

  • Reparere gjenstander eller klær som blir ødelagt

  • Gi bort det du ikke trenger, i stedet for å kaste det

  • Levere gjenstander du ikke vil ha til veldedighet

  • Rengjøre og sortere avfallet ditt når du først kaster noe

  • Levere farlig avfall til returpunkter og gjenvinningsstasjoner

Vi har tro på fremtiden, og et økt fokus på avfallssortering og gjenvinning

GIR har troen på et økt fokus på riktig avfallshåndtering, med enda mer gjenvinning, slik at vi kan nå målene som er satt for resirkulering og miljøvennlighet. 

Det er en tydelig oppgang i miljøengasjement og arbeid for å minimere klimaendringer, spesielt i den yngre generasjonen. Men det er ikke nok å vente på at de yngste skal gjøre all gjenvinningen! Vi må alle sammen gjøre det vi kan, allerede i dag. Og da er det lett å starte i det små, ved å sortere avfall og være bevisst på forbruket vårt.

Trykk her for å lese mer om våre forventninger til renovasjonsbransjen og hvordan den blir i fremtiden.

Kontakt GIR hvis du har spørsmål om våre renovasjontjenester

Har du spørsmål om våre tjenester, eller behøver du bistand med avfallstømming? Du kan ringe vår servicetelefon på nummer 62 96 01 80 mellom klokken 08.30 og 15.00, så hjelper vi deg så godt vi kan. Du kan også sende oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Visste du at du også kan kontakte oss direkte via appen vår? Les mer om appen «Min renovasjon» her.