Tømmekalender juni 2017 - mai 2018

TØMMERUTENE FRA JUNI 2017 - MAI 2018

Tømmekalender 

Restavfall - papir - husholdningsplast - glass- og metallemballasje

1. juni 2017 - 31. mai 2018

Rutenummer Tømmekalender pdf Rutebeskrivelse
1 - 6 pdf Klikk her
7 - 12 pdf Klikk her
13 - 18 pdf Klikk her
19 - 24 pdf Klikk her
25 - 30 pdf Klikk her
31 - 36 pdf Klikk her
37 - 42 pdf Klikk her
43 - 47 pdf

Klikk her

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY